Polityka prywatności

 
 
 

Tel. +48 523 047 838 Poniedziałek - piatek: 9:00 - 16:00

 
 

+48 523 047 838
info@giftwow.pl

 
 

Darmowa dostawaDarmowa dostawa od 200 zł
30 dni na zwrot towaru

 
 
 
Strona główna > Polityka prywatności > Polityka prywatności
 

Polityka prywatności

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

1.1.
W Warunkach przejrzyście zawarte są zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników usług firmy Ascona Trading s.r.o., Radlinského 972/3, 05201 Nowa Wieś Spiska, Słowacja, REGON: 50011146 NIP: 2120140066 VAT UE: SK2120140066, zapisanej w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Koszyce I, oddział: Sro, nr: 37990/V (dalej jako „Administrator”) oferowanych za pośrednictwem strony internetowej www.giftwow.pl (dalej jako „usługi”).

1.2.
Administrator przetwarzając dane osobowe użytkowników usług kieruje się Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 z 27. kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „rozporządzenie”), ustawą nr 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (dalej jako „ustawa”) oraz innymi związanymi z tym ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

1.3.
Dane  osobowe według odpowiednich przepisów rozporządzenia i ustawy rozumiane są jako jakiekolwiek dane dotyczące identyfikowanej osoby fizycznej lub identyfikowanej osoby fizycznej, którą można identyfikować bezpośrednio lub niebezpośrednio, zwłaszcza na podstawie powszechnie używanego identyfikatora, innego identyfikatora jak np. imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne lub identyfikator online bądź na podstawie jednej lub wielu cech charakterystycznych czy znaków, które tworzą jej tożsamość fizyczną, tożsamość fizjologiczną, tożsamość genetyczną, tożsamość psychiczną, tożsamość mentalną, tożsamość ekonomiczną, tożsamość kulturową czy tożsamość społeczną.
Podmiotem danych w rozumieniu rozporządzenia i ustawy, t. j. osobą fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane, jest każdy użytkownik usług firmy Ascona Trading s.r.o., włącznie z Tobą.
Administratorem w rozumieniu rozporządzenia i ustawy jest firma Ascona Trading s.r.o., która określiła cel i środki przetwarzania Twoich danych osobowych i przetwarza je we własnym imieniu.

1.4.
Te Warunki przetwarzania danych osobowych wchodzą w życie z dniem 25. maja 2018 oraz uważane są za spełnienie obowiązku informacyjnego Administratora w związku z podmiotami danych w rozumieniu art. 13 rozporządzenia i ustawy § 19.


2. CO STANOWI PRAWNĄ PODSTAWĘ I JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

2.1.
Poprzez aktywne potwierdzenie zgody na Warunki (poprzez kliknięcie na odpowiednie pole) i następne odesłanie zamówienia czy też inaczej określoną prośbą o dostarczenie konkretnej usługi lub towaru:
a) swobodnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych w celach zawartych w Warunkach w zgodzie z rozporządzeniem i ustawą,
b) potwierdzasz, że przekazane przez Ciebie dane osobowe są prawidłowe i aktualne,
c) równocześnie potwierdzasz, że w przypadku, gdy jesteś w wieku poniżej 16 lat, Twój opiekun prawny (np. rodzic) wyraził zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

2.2.
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest dostarczenie towaru lub usługi Administratora, ewentualnie zawarcie i wykonywanie umowy tworzącej podstawę prawną do korzystania i trwania żądanej usługi. Usługi Administratora obejmują e-shop, t.j. zakupienie towaru ewentualnie usługi na stronie internetowej www.giftwow.pl, włącznie ze wszystkimi domenami należącymi do Administratora.

2.3.
W związku z tym Administrator zaleca dokładnie zaznajomić się z warunkami żądanej usługi, które są szczegółowo przedstawione w odpowiednich dokumentach dostępnych na stronie internetowej www.giftwow.pl, a konkretnie w dokumencie „Regulamin”.

2.4.
Dostarczenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do wysłania towaru lub świadczenia przez Administratora żądanych usług, jak również do zawarcia i wykonywania umowy tworzącej podstawę prawną do użytkowania zleconej usługi/towaru.

2.5.
Przez cel ściśle związany z korzystaniem z usług rozumie się przesyłanie krótkich wiadomości e-mailowych na temat dostawy, wyjściu towaru z magazynu, fakturze czy innych istotnych czy użytecznych kwestiach odnoszących się do usługi, którą Administrator będzie mógł wysłać na przekazany przez Ciebie i zarejestrowany adres e-mail. Zgodę na odbieranie tego typu krótkich wiadomości e-mailowych bądź jej odwołanie można dowolnie ustawiać na swoim zarejestrowanym koncie/profilu na stronie internetowej www.giftwow.pl.

2.6.
Przez cel ściśle związany z korzystaniem z usług rozumie się również analizę i statystykę dotyczącą korzystania z usług, która pozwoli Administratorowi na polepszenie jakości i optymalizowanie swoich usług oraz strony internetowej.

2.7.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest koniecznie w celu bezpośredniego marketingu, włącznie z profilowaniem w zakresie, w jakim wiąże się z bezpośrednim marketingiem, który w związku z 47 akapitem rozporządzenia stanowi równocześnie uzasadniony interes Administratora. Oznacza to, że Administrator uprawiony jest do przetwarzania podanych danych osobowych również w celach bezpośredniego marketingu, na podstawie czego będzie mógł wysyłać Ci wiadomości mailowe z zawartością komercyjną. 
Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu tych Warunków równocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu efektywnej komunikacji marketingowej, włącznie z profilowaniem w zakresie, w jakim wiąże się z tymże celem, na podstawie czego zostanie Ci udostępniona na stronie internetowej www.giftwow.pl.

2.8.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych może być konieczne również w celu spełnienia obowiązku Administratora wynikającego z rozporządzenia, ustawy oraz innych ogólnie obowiązujących przepisów prawnych (np. ustawy nr 431/2002 Dz. U. o księgowości).

2.9.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych może być konieczne również w celu uzasadnionego interesu Administratora:
a) pozasądowego oraz sądowego dochodzenia, wykazywania i odzyskiwanie prawnych należności Administratora,
b) ochrony przed przestępczością, zgłaszania i wykazywania przestępczości oraz oferowania współpracy organom ścigania oraz sądowi przy wykrywaniu przestępczości oraz jej sprawców,
c) ochrony przed nadużyciem usług Administratora i zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej oraz infrastruktury informacyjnej Administratora,
d) w celu innego uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej w zgodzie z rozporządzeniem i ustawą.

2.10.
Administrator uprawniony jest przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach niż wskazane w Warunkach wyłącznie w sytuacji, gdy wyraziłeś na to osobiście zgodę bądź przetwarzanie danych osobowych w innym celu jest zgodne z celem, na który dane osobowe zostały pierwotnie pozyskane. Przetwarzanie danych osobowych w celu archiwizacji bądź statystyk w rozumieniu ustawy rozumiane jest jako przetwarzanie zgodne z pierwotnym celem. Administrator w przypadku przetwarzania w niniejszych celach posiada wprowadzone odpowiednie i skuteczne techniczne oraz organizacyjne środki, którymi zapewni przynajmniej minimalizację danych osobowych oraz pseudonimizację, na podstawie której przetwarzanie danych osobowych nie będzie można przypisać do konkretnego podmiotu danych bez zastosowania dodatkowych informacji przechowywanych oddzielnie.


3. JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

3.1.
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie koniecznym do osiągnięcia celu ich przetwarzania, są to:
•    adres e-mail
•    imię i nazwisko
•    adres (ulica, nr domu, miasto, kod pocztowy, kraj)
•    nr telefonu
•    dane o zalogowaniu się na zarejestrowane konto (tylko w przypadku zarejestrowania konta),
•    dane o wizycie i przeglądaniu strony internetowej
•    adres IP
•    dane z plików cookies;

3.2. 
Pliki cookies. Administrator na stronie internetowej www.giftwow.pl stosuje pliki cookies. Zgody na używanie plików cookies można udzielić klikając w odpowiednie pole na pasku, który automatycznie pojawi się przy odwiedzeniu tej strony internetowej.

Czym są cookies?
Cookies to małe pliki tekstowe, które strona internetowa www.giftwow.pl umieszcza w Twoim komputerze, telefonie czy innym urządzeniu. Cookies używane przez Administratora umożliwiają stronie internetowej na rozpoznanie Cię, a następnie udostępnienie żądanej usługi. Za pośrednictwem cookies strona internetowa może zarejestrować również ustawienia Twojej przeglądarki internetowej, język, który preferujesz itp. Twoja kolejna wizyta na stronie internetowej może być dzięki temu szybsza i wygodniejsza. Bez plików cookies przeglądanie strony internetowej byłoby bardziej skomplikowane, a w jej funkcjonalności mogłyby pojawić się błędy. Cookies pomagają Administratorowi w ciągłym polepszaniu jakości oraz rozwijaniu oferty, regulowaniu i dostosowaniu swoich usług do Twoich preferencji i potrzeb. Na podstawie cookies można analizować oraz statystycznie oceniać użytkowanie usług oraz reklam na stronie internetowej, a następnie polepszać jej zawartość, funkcjonalność czy design, jak również efektywniej i odpowiedniej dążyć do komunikacji marketingowej.

Jak zarządzać i usunąć cookies?
Przeglądarki internetowe zazwyczaj automatycznie przyjmują cookies już w fabrycznie zdefiniowanych ustawieniach. Za pomocą ustawień w swojej przeglądarce można całkowicie odrzucić cookies lub selektywnie przyjmować tylko niektóre z nich, można również wymazać cookies przechowywane na Twoim komputerze, telefonie czy innym urządzeniu. Jeśli nie chcesz, aby Administrator stosował cookies w Twojej przeglądarce, możesz ustawić ją tak, aby odrzucała cookies lub aby informowała Cię o próbie umieszczenia cookies na Twoim urządzeniu zawsze, gdy strona internetowa spróbuje tego dokonać. Jeśli jednak zdecydujesz się całkowicie odrzucić stosowanie cookies, będziesz mógł odwiedzić stronę internetową, jednak niektóre jej funkcje nie muszą działać prawidłowo. Z tego powodu Administrator zaleca pozostawić aktywne cookies. Informacje o poszczególnych przeglądarkach internetowych i sposobie ustawienia cookies można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Chrome: https://support.google.com
Firefox: https://support.mozilla.org
Internet Explorer: https://support.microsoft.com
Safari: https://www.apple.com
http://www.allaboutcookies.org/


4. JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE?

4.1.
Przetwarzane dane osobowe przechowywane są w konicznym zakresie i formie, które umożliwiają na Twoją identyfikację najpóźniej do momentu aż jest do potrzebne do realizacji celu ich przetwarzania. Następnie Administrator zapewni bez zbędnej zwłoki likwidację (usunięcie lub anonimizację) Twoich danych osobowych w rozumienia rozporządzenia oraz ustawy.

4.2.
Komunikaty handlowe wysyłane są przez Administratora przez cały czas trwania zgody na ich wysyłanie. W przypadku klientów komunikaty handlowe wysyłane są do czasu, aż dojdzie do odwołania zgody na ich odbiór, ewentualnie do czasu, aż zostanie wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Najdłużej komunikaty handlowe wysyłane są przez okres 10 lat. Następnie Ascona Trading s.r.o. poprosi o udzielenie nowej zgody.


5. KTO MA DOSTĘP DO DANYCH?

5.1.
W pierwszej kolejności dane osobowe przetwarzane są przez Ascona Trading s.r.o. oraz jej pracowników. Wszystkie osoby, które mają dostęp do danych osobowych zobowiązane są do zachowania poufności. Zobowiązanie to trwa również po ukończeniu współpracy z Ascona Trading s.r.o..

5.2.
Ascona Trading s.r.o. dalej jako administrator przetwarzaniem danych osobowych zobowiązuje dalsze podmioty, tzw. podmioty przetwarzające. Podmiotem przetwarzającym jest każdy organ, który przetwarza dane osobowe dla Ascona Trading s.r.o. w celach i w sposób, jaki ustala Ascona Trading s.r.o. W przypadku, gdy do przetwarzania wymagana jest Twoja zgoda, przekazujemy dane podmiotom przetwarzającym tylko w przypadku, gdy zgoda została udzielona. Do podmiotów przetwarzających, które Ascona Trading s.r.o. wykorzystuje, należą:

Przedsiębiorstwa transportowe DHL Parcel Slovensko spol. s r.o.,
OLYMPIC s.r.o. (zapewnienie usług w zakresie wsparcia klienta)
Google LLC (narzędzia do marketingu on-line)
Facebook, Inc. (narzędzia do marketingu on-line)
SmartSelling a.s. (wysyłanie newsletterów)


6. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

6.1.
Niniejszym zapoznajemy Cię z prawami i prawnie istotnymi faktami związanymi z ochroną Twoich danych osobowych, które wynikają z właściwych przepisów rozporządzenia i ustawy:
a) masz prawo wymagać od Administratora dostępu do danych osobowych (dokładnie w art. 15 rozporządzenia oraz a § 21 ustawy)
b) masz prawo wymagać od Administratora korekty danych osobowych (dokładnie w art. 16 rozporządzenia oraz § 22 ustawy)
c) masz prawo wymagać od Administratora usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym (dokładnie w art. 17 rozporządzenia oraz § 23 ustawy)
d) masz prawo wymagać od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (dokładnie w art. 18 rozporządzenia oraz § 24 ustawy),
e) masz prawo do przeniesienia danych osobowych do kolejnego administratora (dokładnie w art. 20 rozporządzenia oraz § 26 ustawy)
f) masz prawo sprzeciwić się Administratorowi wobec przetwarzania danych osobowych (dokładnie w art. 21 rozporządzenia oraz § 27 ustawy),
g) masz prawo wnieść pismo w celu wszczęcia postępowania w sprawie ochrony danych osobowych adresowane do Urzędu ochrony danych osobowych Republiki Słowackiej (dokładnie w od 99 do 103 §  ustawy)
h) masz prawo w każdej chwili anulować swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
i) udostępnienie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy i w przypadku nieudostępnienia danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie oraz realizacja umowy tworzącej prawną podstawę do dostarczenia żądanej usługi.

6.2.
W szczególności zwracamy Ci uwagę na prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu którego masz możliwość:
a) sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji usług publicznych, w ramach wykonywania władzy publicznej lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora czy stron trzecich włącznie z profilowaniem bazującym na tychże podstawach prawnych,
b) sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych w celach bezpośredniego marketingu na podstawie uzasadnionego interesu Administratora włącznie z profilowaniem w zakresie, w jakim wiąże się z bezpośrednim marketingiem.

6.3.
Tym samym zwracamy szczególną uwagę, że masz prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Odwołanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych bazującą na zgodzie przed jej odwołaniem. Jeśli odwołałeś swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawda do przetwarzania danych osobowych, Administrator zapewni bez zbędnej zwłoki likwidację (usunięcie bądź anonimizację) Twoich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia i ustawy.


7. JAK KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

7.1.
Dochodzić do swoich praw lub zadawać pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można na podstawie wniosku wysłanego bezpośrednio do Administratora lub odpowiedzialnej osoby wyznaczonej przez Administratora, za pośrednictwem niektórych z niżej wymienionych kontaktów lub za pomocą innego wybranego przez Ciebie sposobu.
Administrator:
Adres: Ascona Trading s.r.o., Radlinského 972/3, 05201 Nowa Wieś Spiska, Słowacja
Adres e-mail: info@giftwow.pl
Osoba odpowiedzialna: Peter Suhajda

7.2.
Udzielając zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu tychże Warunków przyjmujesz do wiadomości, że jeśli Twój wniosek według punktu 7.1 Warunków będzie widocznie nieuzasadniony bądź niewłaściwy, zwłaszcza z uwagi na jej powtarzający się charakter, Administrator może biorąc pod uwagę zawartość wniosku:
a) zażądać odpowiedniej opłaty uwzględniającej koszty administracyjne udzielenia informacji bądź odpowiedniej opłaty uwzględniającej koszty administracyjne prowadzenia komunikacji bądź odpowiedniej opłaty uwzględniającej koszty administracyjne podjęcia żądanych działań, lub
b) odmówić działań na podstawie wniosku

7.3.
Równocześnie przejmujesz do wiadomości, że przed realizacją wniosku według punktu 7.1 Warunków Administrator musi w pierwszej kolejności rzetelnie sprawdzić Twoją tożsamość, aby nie doszło do nadużycia Twoich praw. Z tego powodu Administrator może poprosić o udostępnienie dodatkowych informacji czy dokumentów niezbędnych do weryfikacji tożsamości osoby zainteresowanej (Twojej tożsamości), jeśli ma uzasadnione wątpliwości na temat tożsamości wnioskującego. Jeśli nawet postępując według poprzedniego zdania Administrator nie będzie w stanie potwierdzić tożsamości osoby zainteresowanej (Twojej tożsamości), w odpowiedni sposób poinformuje o tym wnioskującego, jeśli jest to możliwe, oraz odmówi działań na podstawie wniosku.

7.4. 
Jeśli Administrator nie zrealizuje Twojego wniosku, możesz zwrócić się do Urzędu ochrony danych osobowych SR, Hraničná 12, 820 07, Bratysława 27, Słowacja, jako do organu kontroli. Z Urzędem ochrony danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna (Desktop) wersja